Loading…
 

Глосарій Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ

В дужках під назвою терміна українською - представлено варіанти його написання російською, англійською, французькою та іспанською мовами. Терміни, відсутні в іншомовних глосаріях позначені зірочкою (*). Терміни - стадо і поголів’я в глосарії МЕБ, чомусь мають однакове визначення???
Терміни, що складаються із двох чи кількох слів, в українському перекладі позначаються спочатку іменником (хто? що? - назва об’єкта, суб’єкта, явища чи події), а дальше прикметником та термінами що характеризують чи уточнюють його особливості (який? чий? для чого?). Тобто, світ просторий, мир тривалий, а не навпаки.


Агент протимікробний (Противомикробный агент ru, Antimicrobial agent en, Agent antimicrobien fr, Agente antimicrobiano es)
означає природну, напівсинтетичну чи синтетичну речовину, що при заданих in vivo концентраціях проявляє протимікробну активність (знищує або пригнічує розвиток мікроорганізмів). Антигельмінтики та речовини, що класифіковані як дезінфікуючі засоби або антисептики, виключені із цього визначення.


Аналіз ризиків (Анализ риска ru, Risk analysis en, Analyse des risques fr, Análisis del riesgo es)
означає процес, що складається з ідентифікації небезпеки, оцінки ризику, управління ризиком та інформування про ризик.


Бійня (Бойня ru, Slaughterhouse/Abattoir en, Abattoir fr, Matadero es)
означає підприємство, з обладнанням для забою або вимушеного забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, що має дозвіл ветеринарної служби або іншого компетентного органу.


Біозахист (Биобезопасность ru, Biosecurity en, Sécurité biologique fr, Bioseguridad es)
означає комплекс управлінських та фізичних заходів, спрямованих на зниження ризику введення, встановлення та поширення хвороб тварин, інфекцій або інвазій до, з та в межах популяції тварин.


Благополуччя тварин (Благополучие животных ru, Animal welfare en, Bien-être animal fr, Bienestar animal es)
означає фізичний і психічний стан тварин пов’язаний з умовами, їх проживання і загибелі.


Борошно м’ясо-кісткове (Мясокостная мука ru, Meat-and-bone meal en, Farines de viande et d’os fr, Harinas de carne y huesos es)
означає тверді білкові продукти, отримані внаслідок теплової обробки тканин тварин, і всі проміжні білкові продукти, відмінні від пептидів з молекулярною масою менше 10 000 дальтон і амінокислот.


Вакцинація (Вакцинация ru, Vaccination en, Vaccination fr, Vacunación es)
означає введення вакцини у відповідності з інструкціями виробника чи за стандартами посібника наземних тварин, за наявності, з метою формування імунітету у тварини або групи тварин проти одного або кількох патогенів.


Ветеринар (Ветеринар ru, Veterinarian en, Vétérinaire fr, Veterinario es)
означає особу, яка має належну освіту, зареєстрована або ліцензована відповідним ветеринарним органом країни для провадження ветеринарної практики чи науки у цій країні.


Ветеринар офіційний (Официальный ветеринар ru, Official veterinarian en, Vétérinaire officiel fr, Veterinario oficial es)
означає ветеринара, уповноваженого ветеринарним органом країни на виконання певних призначених службових завдань, пов’язаних зі здоров’ям тварин чи охороною здоров’я, інспектуванням і сертифікацією товарів згідно положень глав 5.1. і 5.2.


Випадок (Случай ru, Case en, Cas fr, Caso es)
означає інфіковану/інвазовану патогеном тварину, із наявністю чи відсутністю клінічних ознак захворювання.


Відповідальність власника собаки (Ответственное поведение владельцев собак ru, Responsible dog ownership en, Comportement responsable des propriétaires de chiens fr, Propiedad responsable de un perro es)
означає ситуацію, коли власник бере на себе відповідальність виконувати вимоги чинного законодавства стосовно задоволення поведінкових, екологічних і фізичних потреб собаки і запобігати таким ризикам від своєї собаки (агресії, передачі хвороб чи укусів), від яких можуть постраждати інші тварини чи навколишнє середовище.


Вулик (Улей ru, Beehive en, Ruche fr, Colmena es)
означає конструкцію, призначену для утримання сімей медоносних бджіл, в тому числі безрамкові вулики, вулики із закріпленими рамками, а також інші конструкції зі знімними рамками (в т.ч. вулики з молодими бджолосім’ями), виключаючи упаковку і тару, використовувану для транспортування бджіл чи їх ізоляції.


Господарство (Хозяйство ru, Establishment en, Exploitation fr, Explotación es)
означає приміщення або місця, де утримуються тварини.


Дезінвазія (Дезинфестация ru, Disinfestation en, Désinfestation fr, Desinfestación es)
означає застосування процедур, спрямованих на усунення інвазії.


Дезінфекція (Дезинфекция ru, Disinfection en, Désinfection fr, Desinfección es)
означає процедуру зі знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.


Доглядач тварин (Работник, обращающийся с животными ru, Animal handler en, Préposé aux animaux fr, Operario cuidador de animales es)
означає людину, яка володіє знаннями про поведінку і потреби тварин, рівень професійних навичок і досвід якої, дозволяє задовольняти потреби тварин, гарантуючи тим самим ефективність їх догляду і підтримання благополуччя тварин. Професійна компетентність доглядача тварин може бути досягнута шляхом професійного навчання чи завдяки практичному досвіду.


Евтаназія (Эвтаназия ru, Euthanasia en, Euthanasie fr, Eutanasia es)
означає акт викликання смерті одним із методів, що спричиняє швидку і незворотну втрату свідомості, із заподіянням тварині мінімального болю і страждання.


Забій (Убой ru, Slaughter en, Abattage fr, Sacrificio es)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.


Забій вимушений (Вынужденный убой ru, Stamping-out policy en, Abattage sanitaire fr, Sacrificio sanitario es)
означає комплекс заходів, спрямованих на усунення спалаху хвороби, що здійснюється під керівництвом Ветеринарного органу, шляхом:

 • a) забою хворих та підозрілих у захворюванні тварин в стаді, а в разі необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою прямого чи опосередкованого зараження внаслідок контакту між інфікованими/інвазованими тваринами чи з патогеном; умертвіння контамінованих тварин має здійснюватися згідно положень Глави 7.6.;
 • б) утилізації туш і, за потреби, тваринницької продукції шляхом переробки, спалювання, захоронення чи в інший спосіб, зазначений в положеннях Глави 4.12.;
 • в) очищення і дезінфекції приміщень згідно процедур, визначених в Главі 4.13.

Завантаження чи розвантаження (Погрузка/выгрузка ru, Loading/unloading en, Chargement/déchargement fr, Carga/descarga es)
означає процедури завантаження - переміщення тварин зі скотобази в транспортний засіб, судно чи контейнер та розвантаження - переміщення тварин із транспортного засобу, судна чи контейнера.


Законодавство ветеринарне (Ветеринарное законодательство ru, Veterinary legislation en, Législation vétérinaire fr, Legislación veterinaria es)
означає закони, нормативно-правові акти та інші правові інструменти, що стосуються ветеринарної галузі.


Засіб для транспортування чи судно (Транспортное средство/судно ru, Vehicle/vessel en, Véhicule/navire fr, Vehículo/buque es)
означає будь-який транспортний засіб (потяг, вантажний автомобіль, літак чи корабель), що використовується для перевезення тварин.


Заходи санітарні (Ветеринарно-санитарная мера ru, Sanitary measure en, Mesure sanitaire fr, Medida sanitaria es)
означає заходи, аналогічні описаним в різних розділах Кодексу здоров’я наземних тварин, призначені для захисту життя і здоров’я людей і тварин від ризиків занесення, фіксації і поширення небезпеки, на території Країни-Учасниці МЕБ.


Звір дикий поневолений (Тварина) (*) ru, Captive wild (Animal) en, (Animal) Sauvage captif fr, (Animal) Silvestre cautivo es’’)
означає тварину, фенотип якої не зазнав значного впливу внаслідок штучного відбору людиною, але яка перебуває у полоні чи іншим чином живе під прямим наглядом або контролем людини, включаючи тварин, що утримуються в зоопарках та домашніх тварин.


Знерухомлення (Иммобилизация ru, Restraint en, Immobilisation fr, Sujeción es)
означає будь-який спосіб обмеження руху тварини.


Зона (Зона ru, Zone en, Zone fr, Zona es)
означає частину території країни, визначену Ветеринарним органом, на якій перебуває популяція чи субпопуляція тварин, та наділена особливим ветеринарним статусом у відношенні інфекцій чи інвазій з метою міжнародної торгівлі чи профілактики і контролю хвороб.


Зона вільна (Благополучная зона ru, Free zone en, Zone indemne fr, Zona libre es)
означає зону, в якій доведено відсутність будь-якої специфічної інфекції чи інвазії в популяції тварин відповідно до вимог Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.


Зона захисту (Защитная зона ru, Protection zone en, Zone de protection fr, Zona de protección es)
означає зону, в межах якої запроваджено особливий режим біологічної безпеки і ветеринарно-санітарні заходи з метою попередження заносу будь-якого патогена до вільної країни або зони із сусідньої країни або зони з іншим ветеринарним статусом.


Зона інфікована (Заражённая зона ru, Infected zone en, Zone infectée fr, Zona infectada es)
означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.


Зона стримування (Изолированная зона ru, Containment zone en, Zone de confinement fr, Zona de contención es)
означає інфіковану зону, визначену в межах раніше вільної країни або зони, яка включає всі підозрілі та підтверджені епізоотично-пов’язані випадки, і в якій діють заходи контролю переміщень, особливий режим біологічної безпеки і ветеринарно-санітарні заходи з метою запобігання поширенню і ліквідації інфекції або інвазії.


Ідентифікація тварин (Идентификация животных ru, Animal identification en, Identification des animaux fr, Identificación de los animales es)
означає поєднання ідентифікації зі реєстрацією тварин індивідуально - за допомогою індивідуальної ідентифікації, з унікальним ідентифікатором на кожну тварину, або колективно - в епізоотичній одиниці чи групі тварин, за допомогою єдиного унікального ідентифікатора групи.


Інвазія (Инфестация ru, Infestation en, Infestation fr, Infestación es)
означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Інгредієнт кормовий (* ru, Feed ingredient en, Ingrédient d’aliment pour animaux fr, Ingrediente de pienso es)
означає компонент, частину або складову будь-якої комбінації або суміші, що входить до складу корму для тварин, незалежно від того, чи має він харчову цінність у раціоні тварин, включаючи кормові добавки. Це також можуть бути органічні або неорганічні речовини рослинного (включаючи водні рослини) чи тваринного походження, водні, наземні, органічні або неорганічні речовини іншої природи.


Інфекція (Инфекция ru, Infection en, Infection fr, Infección es)
означає проникнення і розвиток або розмноження патогена в організмі людини або тварини.


Інформування про ризик (Информирование о риске ru, Risk communication en, Communication relative au risque fr, Información sobre el riesgo es)
означає процес взаємного обміну інформацією та думками в ході процедури аналізу ризику, предметом якого є сам ризик, його фактори і висновки про ризик. Інформування здійснюють фахівці, яким доручена оцінка ризику, управління ризиком та інформування про ризик населення і галузевих операторів.


Кодекс наземний (Наземный кодекс ru, Terrestrial code en, Code terrestre fr, Código terrestre es)
означає Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ.


Компартмент (Відділення) (Компартмент ru, Compartment en, Compartiment fr, Compartimento es)
означає субпопуляцію тварин одного чи кількох господарств, ізольовану від інших сприйнятливих тварин популяції завдяки єдиній системі управління біологічною безпекою, що має особливий ветеринарний статус у відношенні однієї чи кількох інфекцій чи інвазій, щодо яких вживаються заходи нагляду, біологічної безпеки і контролю з метою міжнародної торгівлі або профілактики і контролю хвороб в країні або зоні.


Компартмент вільний (Благополучный компартмент ru, Free compartment en, Compartiment indemne fr, Compartimento libre es)
означає компартмент, в якому відсутність патогена, що викликає певну хворобу у тварин, було доведено на основі вимог, визначених в Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ для визнання статусу компартменту вільного від даної хвороби.


Контейнер (Контейнер ru, Container en, Conteneur fr, Contenedor es)
означає немоторизовану ємність чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.


Контроль ветеринарний офіційний (Официальный ветеринарный контроль ru, Official veterinary control en, Contrôle vétérinaire officiel fr, Control veterinario oficial es)
означає процедуру отримання Ветеринарною службою інформації про місцезнаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні заходи з охорони здоров’я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких наприклад, безпека харчових продуктів.


Корм (* ru, Feed en, Aliment pour animaux fr, Pienso es)
означає будь-який простий або складний матеріал, (одно- або багаторазовий), оброблений, напівфабрикат або сировину, що використовується безпосередньо у годівлі наземних тварин, окрім бджіл.


Країна-експортер (Экспортирующая страна ru, Exporting country en, Pays exportateur fr, País exportador es)
означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.


Країна-імпортер (Импортирующая страна ru, Importing country en, Pays importateur fr, País importador es)
означає країну, що є кінцевим пунктом призначення товарів.


Країна-транзитер (Транзитная страна ru, Transit country en, Pays de transit fr, País de tránsito es)
означає країну, через яку переміщають товари, призначені для країн-імпортерів, або в яких, лише на пунктах перетину кордону, відбувається тимчасова зупинка транспортних засобів.


Лабораторія (Лаборатория ru, Laboratory en, Laboratoire fr, Laboratorio es)
означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за достовірність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює Ветеринарний орган.


Ліквідація (Ликвидация ru, Eradication en, Éradication fr, Erradicación es)
означає знищення і відсутність патогена в країні або зоні.


Матеріал патологічний (Патологический материал ru, Pathological material en, Matériel pathologique fr, Material patológico es)
означає зразки, відібрані від живих або мертвих тварин, що містять або можуть містити патогени (інфекційні та/чи паразитарні агенти), що надсилаються до лабораторії.


Місце завантаження (Место погрузки ru, Place of shipment en, Lieu de chargement fr, Lugar de carga es)
означає місце, де товари завантажуються в транспортний засіб або передаються в транспортне агентство, що транспортує їх до іншої країни.


Молоко (Молоко ru, Milk en, Lait fr, Leche es)
означає нормальний секрет молочних залоз дійних тварин, отриманий від однієї чи кількох процедур доїння без включень чи вилучень з нього.


Моніторинг (Мониторинг ru, Monitoring en, Suivi fr, Seguimiento es)
означає періодичну оцінку показників постійних спостережень та вимірювань змін у навколишньому середовищі чи стані здоров’я тварин.


М’ясо (Мясо ru, Meat en, Viandes fr, Carnes es)
означає будь-яку їстівну частину туші тварини.


М’ясо сире (Сырое мясо ru, Fresh meat en, Viandes fraîches fr, Carnes frescas es)
означає м’ясо, що не піддавалося жодній обробці, здатній незворотно змінити його органолептичні та фізико-хімічні показники. Це поняття включає м’ясо - механічної обвалки, рубане (фарш), охолоджене чи заморожене.


Нагляд (Спостереження) (Надзор ru, Surveillance en, Surveillance fr, Vigilancia es)
означає систематичний збір, структурування та порівняння даних, пов’язаних зі здоров’ям тварин та оперативне поширення інформації з метою вжиття належних заходів.


Нагляд спеціальний (Специальный надзор ru, Specific surveillance en, Surveillance ciblée fr, Vigilancia específica es)
означає цільове спостереження (нагляд), спрямоване на конкретне захворювання, інфекцію, інвазію чи інтоксикацію.


Небезпека (Опасность ru, Hazard en, Danger fr, Peligro es)
означає будь-який біологічний, хімічний чи фізичний агент, наявний у тварини чи продукті тваринного походження, а також стан тварини або продукту тваринного походження, здатний несприятливо вплинути на здоров’я.


Нотифікація (Офіційне повідомлення) (Нотификация ru, Notification en, Notification fr, Notificación es)
означає процедуру, за якою:
a. Ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) Штаб-квартиру МЕБ,
b. Штаб-квартира МЕБ інформує Ветеринарний орган, про виникнення інфекційного чи інвазійного захворювання, згідно положень Глави 1.1.


Об’єм простору виділеного тварині (Выделенное пространство ru, Space allowance en, Espace alloué fr, Espacio disponible es)
означає показник площі підлоги та висоти, у розрахунку на одну тварину або масу тіла тварин.


Оглушення (Оглушение ru, Stunning en, Étourdissement fr, Aturdimiento es)

 • означає будь-який механічний, електричний, хімічний чи інший вплив на тварину, що викликає негайну втрату свідомості;
 • при застосуванні оглушення перед забоєм втрата свідомості має тривати аж до смерті тварини внаслідок власне забою;
 • за відсутності процедури забою, оглушення має дозволяти тварині відновити свідомість.

Одиниця (Единица ru, Unit en, Unité fr, Unidad es)
означає якийсь елемент, що визначається в індивідуальному порядку і використовується для опису, наприклад, якоїсь популяції тварин чи елементів, що враховуються при відборі зразків; прикладами одиниць є окремі тварини, стада, зграї чи пасіки.


Одиниця епізоотична (Эпизоотическая единица ru, Epidemiological unit en, Unité épidémiologique fr, Unidad epidemiológica es)
означає групу тварин із певним епізоотичним зв’язком, які приблизно з рівною ймовірність можуть піддатись впливу патогена, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв’язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогена.


Орган ветеринарний (Ветеринарный орган ru, Veterinary authority en, Autorité vétérinaire fr, Autoridad veterinaria es)
означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарних лікарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров’я та благополуччя тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров’я наземних тварин МЕБ на території країни.


Орган ветеринарний статутний (Лицензирующий ветеринарный орган ru, Veterinary statutory body en, Organisme statutaire vétérinaire fr, Organismo veterinario estatutario es)
означає незалежний регуляторний орган контролю ветеринарних лікарів і параветеринарних фахівців.


Орган компетентний (Компетентный орган ru, Competent authority en, Autorité compétente fr, Autoridad competente es)
означає ветеринарний чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров’я та благополуччя тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров’я наземних тварин МЕБ на території країни.


Оцінка ризику (Оценка риска ru, Risk assessment en, Appréciation du risque fr, Evaluación del riesgo es)
означає оцінку ймовірності, а також біологічних та економічних наслідків проникнення, занесення, закріплення, поширення чи розповсюдження небезпеки.


Оцінка ризику кількісна (Количественное определение риска ru, Quantitative risk assessment en, Appréciation quantitative du risque fr, Evaluación cuantitativa del riesgo es)
означає оцінку ризику, результати якої виражені цифровими показниками.


Оцінка ризику якісна (Качественное определение риска ru, Qualitative risk assessment en, Appréciation qualitative du risque fr, * es)
означає оцінку ризику, де результати розрахунку ймовірності епізоотичної події або величини наслідків виражаються в термінах якості, таких як: «високий», «середній», «низький» чи «незначний».


Параветеринар (Параветеринарний фахівець) (Параветеринар (Параветеринарный специалист) ru, Veterinary paraprofessional en, Para-professionnel vétérinaire fr, Paraprofesional de veterinaria es)
означає фахівця, який згідно положень Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ отримав дозвіл статутного ветеринарного органу на виконання певних визначених завдань (залежно від категорії параветеринарного фахівця), на певній території, під керівництвом і відповідальністю ветеринарного лікаря. Діяльність, якою в праві займатись різні категорії параветеринарних фахівців визначається статутним ветеринарним органом країни, залежно від кваліфікації та професійної підготовки фахівців, з урахуванням потреб країни.


Пасіка (Пасека ru, Apiary en, Rucher fr, Colmenar es)
означає один чи кілька вуликів, спосіб утримання яких дозволяє розглядати їх, як одну епізоотичну одиницю.


Переносник (Переносчик ru, Vector en, Vecteur fr, Vector es)
означає «комаху» чи будь-якого іншого живого носія, що переносить патогена (збудника інфекції чи інвазії) від зараженої до сприйнятливої особини, кормів для тварин чи навколишнього середовища. Необов’язковим є проходження патогеном циклу розвитку в організмі переносника.


Період заразності (Период заразности ru, Infective period en, Période d’infectiosité fr, Período de infecciosidad es)
означає максимальний термін, впродовж якого заражена/уражена тварина може бути джерелом інфекції/інвазії.


Період інкубаційний (Инкубационный период ru, Incubation period en, Période d’incubation fr, Período de incubación es)
означає максимальний період, між проникненням патогена в організм тварини і проявом перших клінічних ознак захворювання.


Період перед поїздкою (Период, предшествующий рейсу ru, Pre-journey period en, Période antérieure au voyage fr, Período anterior al viaje es)
означає період, впродовж якого тварин ідентифікують, а часто і групують в партії, перед завантаженням.


Пес бездомний (Животное безнадзорное ru, Stray dog en, Chien errant fr, Perro vagabundo es)
означає будь-яку собаку, яка не знаходиться під безпосереднім контролем людини, або яка ймовірно, бродить. Серед типів бродячих собак варто згадати серед інших:

 • a. бродячий собака із власником - на прогулянці, без постійного нагляду та обмеження у будь-який момент часу;
 • b. бродячий собака без власника - собака на волі;
 • c. дикий собака: домашній собака, що повернувся у дику природу і більше не залежить безпосередньо від людини.

План біологічної безпеки (План биологической безопасности ru, Biosecurity plan en, Plan de sécurité biologique fr, Plan de bioseguridad es)
означає план, в якому визначено потенційно можливі шляхи занесення і поширення чи розповсюдження хвороби в зоні або компартменті, включає перелік та опис, передбачених та затверджених заходів, призначених для зменшення ризику захворювання, якщо це можливо, згідно рекомендацій Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.


Поголів’я (Поголовье ru, Herd en, Troupeau fr, Manada es)
означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких, стадних тварин. Стадо зазвичай визнається епізоотичною одиницею.


Популяція (Животная популяция ru, Population en, Population fr, Población es)
означає групу одиниць, що мають спільну характерну особливість.


Посібник наземних тварин (Наземное руководство ru, Terrestrial manual en, Manuel terrestre fr, Manual terrestre es)
означає посібник МЕБ із лабораторної діагностики і вакцинопрофілактики для наземних тварин.


Пост прикордонний (Пограничный пункт ru, Border post en, Poste frontalier fr, Puesto fronterizo es)
означає будь-який обладнаний аеропорт, порт, залізнична станція чи автомобільний контрольно-пропускний пункт відкритий для міжнародної торгівлі товарами, де можна проводити ветеринарну інспекцію імпорту.


Поширеність (Інцидентність) (Распространённость ru, Incidence en, Incidence fr, Incidencia es)
означає кількість нових випадків чи спалахів захворювання, виявлених у популяції тварин, які перебувають під загрозою, у визначеній географічній зоні впродовж певного інтервалу часу.


Практика виробництва якісна (Надлежащие производственные практики (Эталонные производственные практики) ru, Good manufacturing practice en, Bonnes pratiques de fabrication fr, Buena práctica de fabricación es)
означає будь-яку практику виробництва та випробування, визнану Компетентним органом, щоб гарантувати якість продукту.


Превалентність (Превалентность ru, Prevalence en, Prévalence fr, Prevalencia es)
означає загальну кількість випадків або спалахів захворювання в популяції тварин, що знаходяться під загрозою, в даній географічній зоні і в певний час.


Програма контролю офіційна (Официальная программа контроля ru, Official control programme en, Programme officiel de contrôle fr, Programa oficial de control es)
означає програму, яку схвалив, керує або контролює виконання Ветеринарний орган Країни-учасниці МЕБ, з метою контролю переносників, патогенів або хвороб шляхом застосування конкретних заходів по всій країні або у межах зони чи компартменту цієї Країни-учасниці МЕБ.


Продукт ветеринарний медикамент (Ветеринарно-медицинский продукт (Ветеринарный медикамент) ru, Veterinary medicinal product en, Produit médical vétérinaire fr, Producto médico veterinario es)
означає будь-який продукт із затвердженими вимогами, щодо профілактичного, лікувального чи діагностичного ефекту, або для зміни певних фізіологічних функцій при введенні або застосуванні до тварини.


Продукт молочний (Молочный продукт ru, Milk product en, Produit laitier fr, Productos lácteos es)
означає продукт, отриманий в результаті будь-якої переробки молока.


Продукт м’ясний (Мясные продукты ru, Meat products en, Produits à base de viande fr, Productos cárnicos es)
означає м’ясо, яке було піддано обробці, що необоротно змінює його органолептичні та фізико-хімічні характеристики.


Прозорість (* ru, * en, Transparence fr, * es)
означає наявність процедури детального документування всіх даних, інформації, припущень, методів, результатів, обговорень і висновків, що використовуються для аналізу ризиків. Висновки мають бути об’єктивними, логічними і важливими, а документ має містити всі необхідні посилання.


Простежуваність тварин (Прослеживание животных ru, Animal traceability en, Traçabilité animale fr, Trazabilidad de los animales es)
означає здатність простежити за твариною чи групою тварин на всіх стадіях життя цієї тварини або групи тварин.


Птахи домашні (Домашняя птица ru, Poultry en, Volailles fr, Aves de corral es)
означає всіх домашніх птахів, включаючи домашніх дворових птахів (вільний вигул), які використовуються для виробництва товарного м’яса, яєць та/чи інших товарних продуктів, поповнення запасів дичини чи для відтворення птахів усіх цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети їх остаточного призначення.
До домашніх не належать птахи, що утримуються в неволі з інших причин, аніж ті, що вже перераховані у попередньому абзаці (наприклад, птахи, вирощені для виставок, перегонів, змагань та інших публічних показів; а також і птахи із цих категорій, що використовуються для відтворення або торгівлі; птахи компаньйони тощо).


Пташенята добові (Суточные птенцы ru, Day-old birds en, Oiseaux d’un jour fr, Aves de un día es)
означає птахів у віці не більше 72 годин після вилуплення.


Пункт відбору (Пункт отбора ru, Collection centre en, Centre de collecte fr, Centro de recolección es)
означає об’єкт (установу), сертифіковану Ветеринарним органом, на відбір овоцитів або ембріонів, виключно від тварин-донорів, що відповідають вимогам Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.


Пункт відпочинку (Пункт остановки ru, Resting point en, Point d’arrêt fr, Lugar de descanso es)
означає місце, призначене для тимчасової зупинки рейсу, з метою відпочинку, годівлі та напування тварин; тварини можуть або залишатися в транспортному засобі, судні чи контейнері або бути вивантажені для відпочинку, годівлі та напування.


Реєстрація (Регистрация ru, Registration en, Enregistrement fr, Registro es)
означає процедуру збору, запису, надійного зберігання та надання, у відповідних випадках, доступу ветеринарним фахівцям Компетентного органу і використання ними будь-яких відомостей про тварин (даних про ідентифікацію, стан здоров’я, переміщення, сертифікацію) та епізоотичний статус фермерських господарств і територій.


Рейс (Рейс ru, Journey en, Voyage fr, Viaje es)
означає перевезення тварин, починаючи з моменту першого завантаження тварини на транспортний засіб, судно чи в контейнер і закінчуючи, вивантаженням із нього останньої тварини і включає в себе періоди зупинок і відпочинку тварин. По завершенні одного рейсу тварини, що транспортувались не відправляються в наступний рейс, поки не пройде достатній проміжок часу, для їх відпочинку і відновлення сил, із забезпеченням якісної годівлі і водопою.


Ризик (Риск ru, Risk en, Risque fr, Riesgo es)
означає ймовірність виникнення та потенційну величину наслідків несприятливого впливу здоров’ю людини чи тварин, з точки зору біологічних і економічних показників.


Ринок (Рынок ru, Market en, Marché fr, Mercado es)
означає місце, де зосереджують тварин призначених для обміну чи продажу.


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный ветеринарный сертификат ru, International veterinary certificate en, Certificat vétérinaire international fr, Certificado veterinario internacional es)
означає сертифікат, виданий згідно до положень глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров’ю тварин і здоров’ю людей.


Сертифікований (Дозволений) (Сертифицированный (Разрешённый) ru, Approved en, Agréé fr, Autorizado es)
означає офіційно затверджений, акредитований чи зареєстрований Ветеринарним органом засіб.


Сировина кишкова (Кишечное сырьё ru, Casings en, Boyaux fr, Tripas es)
означає кишки і сечові міхури, які після очищення були оброблені шляхом вискоблювання, знежирення і промивання та піддані процесу соління.


Система ідентифікації тварин (Система идентификации животных ru, Animal identification system en, Système d’identification des animaux fr, Sistema de identificación de los animales es)
означає ряд компонентів, таких як дані по ідентифікації господарств, тварин власників чи доглядачів, переміщення тварин та інші інтегровані і чітко гармонізовані з ідентифікацією тварин записи.


Система раннього виявлення (Система раннего предупреждения ru, Early detection system en, Système de détection précoce fr, Sistema de detección precoz es)
означає систему, що дозволяє здійснювати раннє виявлення та з’ясування стану вторгнення або виникнення захворювань чи інфекцій в країні, зоні або компартменті. Система раннього виявлення має перебувати під контролем Ветеринарної служби і відповідати наступним критеріям:

 • репрезентативне охоплення конкретних популяцій тварин територіальними органами Ветеринарної служби; здатність ефективної діагностики хвороб та інформування про захворювання;
 • доступ до послуг лабораторій, здатних діагностувати та диференціювати відповідні хвороби; програма навчання, спрямована на підвищення обізнаності ветеринарних лікарів, параветеринарних фахівців, власників і доглядачів тварин та інших осіб, дотичних до тварин по виявленню та повідомлення про незвичайні інциденти, пов’язані зі здоров’ям тварин; юридичне зобов’язання приватних ветеринарних лікарів щодо інформування про захворювання тварин Ветеринарного органу країни;
 • функціонування державної структури управління.

Скотобаза (Скотоприёмник ru, Lairage en, Locaux de stabulation fr, Estabulación es)
означає огороджений майданчик, загін чи іншу зону очікування, призначену для тимчасового розміщення тварин та догляду за ними (годівлі, напування, відпочинку тощо) перед їх переміщенням або ж використанням для інших потреб, а також і перед забоєм.


Служба ветеринарна (Ветеринарная служба ru, Veterinary services en, Services vétérinaires fr, Servicios veterinarios es)
означає державну або приватну організацію, що забезпечує реалізацію заходів щодо збереження здоров’я і благополуччя тварин, а також інші стандарти і рекомендації, що містяться в Кодексах МЕБ - Кодексі здоров’я наземних тварин і Кодексі здоров’я водних тварин на території країни. Ветеринарні служби перебувають під прямим керівництвом та контролем Ветеринарного органу. Приватні ветеринарні організації, ветеринарні лікарі, параветеринарні фахівці та фахівці з охорони водних тварин, зазвичай, акредитовані ветеринарним органом або уповноваженим нею на виконання делегованих їм державною ветеринарною службою завдань.


Смерть (Смерть ru, Death en, Mort fr, Muerte es)
означає незворотну втрату активності головного мозку, що проявляється втратою рефлексів стовбурової частини мозку.


Собака власника (Собака, зависящая от владельца ru, Owned dog en, Chien dépendant d’un propriétaire fr, Perro con propietario es)
означає будь-яку собаку, за яку відповідає людина.


Спалах (Вогнище) (Очаг ru, Outbreak en, Foyer fr, Brote es)
означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.


Стадо (Стадо ru, Flock en, Cheptel fr, Rebaño es)
означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких тварин, що проявляють стадний інстинкт. Стадо зазвичай вважається епізоотичною одиницею.


Станція карантинна (Карантинная станция ru, Quarantine station en, Station de quarantaine fr, Estación de cuarentena es)
означає місце чи установу, що перебуває під контролем Ветеринарного органу, де тварини утримуються в ізоляції, без прямого чи непрямого контакту з іншими тваринами, з метою запобігання будь-якого поширення окремих патогенів за межі цього місця чи установи, і де за тваринами спостерігають впродовж певного терміну і, за необхідності, проводять діагностику чи лікування.


Статус зоосанітарний (Ветеринарный (Ветеринарно-санитарный) статус ru, Animal health status en, Statut zoosanitaire fr, Estatus zoosanitario es)
означає стан країни, зони або компартмента у відношенні хвороби тварин, визначений відповідно до критеріїв викладених у конкретній Главі про хворобу, або Главі 1.4. із Наземного кодексу.


Субпопуляція (Субпопуляция ru, Subpopulation en, Sous-population fr, Subpoblación es)
означає окрему частину популяції тварин, що ідентифікується за специфічними зоосанітарними характеристиками.


Тварина дика (Животное дикое ru, Feral (Animal) en, Animal (Féral) fr, Animal (Asilvestrado) es)
означає тварину, яка належить до одомашнених видів, що більше не живуть під наглядом або під безпосереднім контролем людини.


Тварина дика в неволі (Животное дикое в неволе ru, Wild (Animal) en, Animal (Sauvage fr, Animal (Silvestre) es)
означає тварину, фенотип якої не зазнав впливу відбору людиною і життя якої не перебуває під безпосереднім наглядом чи контролем людини (в т.ч. тварини зоологічних парків і компаньйони).


Тварина для забою (Убойное животное ru, Animal for slaughter en, Animal de boucherie fr, Animal para sacrificio es)
означає тварину, призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою, під контролем Компетентного ветеринарного органу.


Тварина для розведення або вирощування (Племенное или пользовательное животное ru, Animal for breeding or rearing en, Animal de reproduction ou d’élevage fr, Animal de reproducción o de cría es)
означає будь-яку одомашнену або виведену в неволі тварину, не призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою.


Тварини (Животные ru, Animal en, Animal fr, Animal es)
означає ссавців, рептилій, птахів чи бджіл.


Товар (Товар ru, Commodity en, Marchandise fr, Mercancía es)
означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти і патологічний матеріал.


Товар безпечний (Безрисковый товар ru, Safe commodity en, Marchandise dénuée de risques fr, Mercancía segura es)
означає товар, який може продаватися без необхідності вжиття заходів щодо зменшення ризику, по одній із інфекційних чи інвазійних хвороб списку МЕБ, незалежно від статусу країни чи зони його походження з цієї хвороби.


Торгівля міжнародна (Международная торговля ru, International trade en, Échanges internationaux fr, Comercio internacional es)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Умертвіння (Умерщвление ru, Killing en, Mise à mort fr, Matanza es)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини.


Управління здоров’ям тварин (Управление здоровьем животных ru, animal health management en, Gestion de la santé animale fr, Gestión de la sanidad animal es)
означає систему, призначену для оптимізації фізичного здоров’я, поведінки і благополуччя тварин. Вона включає в себе профілактику хвороб тварин, лікування тварин та контроль хвороб і порушення станів, що впливають на окрему тварину і стадо або стадо тварин, а також включає письмову документацію про хвороби, травми, смертельні випадки та потенційні лікарські процедури.


Управління ризиками (Управление риском ru, Risk management en, Gestion du risque fr, Gestión del riesgo es)
означає процес визначення, вибору та вжиття заходів, що можуть бути застосовані для зниження рівня ризику.


Фауна дика (Дикая фауна ru, Wildlife en, Faune sauvage fr, Fauna silvestre es)
означає бездомних тварин, поневолених диких тварин і диких тварин.


Хвороба включена до списку (Болезнь обязательной декларации ru, notifiable disease en, Maladie à déclaration obligatoire fr, Enfermedad de declaración obligatoria es)
означає хворобу, включену до затвердженого Ветеринарним органом списку, про підозру чи виявлення якої невідкладно має бути повідомлено Ветеринарний орган, згідно законодавства країни.


Хвороба несподівана (Емерджентна) (Эмерджентная болезнь ru, Emerging disease en, Maladie émergente fr, Enfermedad emergente es)
означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров’я тварин чи людей внаслідок:

 • a. зміни відомого патогена (збудника інфекції чи інвазії), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або
 • b. раніше невідомий збудник або хвороба, діагностована вперше.

Хвороби списку МЕБ (Списочная болезнь ru, Listed disease en, Maladie listée fr, Enfermedad de la lista de la OIE es)
означає інфекційні та інвазії хвороби, зазначені в Главі 1.3. після схвалення Всесвітньою Асамблеєю делегатів МЕБ.


Центр штучного запліднення (Центр искусственного осеменения ru, Artificial insemination centre en, Centre d’insémination artificielle fr, Centro de inseminación artificial es)
означає об’єкт (установу), сертифіковану Ветеринарним органом країни, згідно вимог, визначених в Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, для відбору, обробки та/або зберігання сперми.


Шкварки (Белковый брикет ru, Greaves en, Cretons fr, Chicharrones es)
означає білоквмісний залишок, отриманий після часткового відділення жиру і води внаслідок переробки туш.


Штаб-квартира (Правление ru, Headquarters en, Siège fr, Sede es)
означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, що знаходиться за адресою:

 • 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
 • Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88
 • Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87
 • Електронна пошта: oie о oie.int
 • Веб-сайт: http://www.oie.int

Щільність завантаження (Плотность погрузки ru, Stocking density en, Ensité de chargement fr, Densidad de carga es)
означає кількість або масу тіла тварин на одиницю площі транспортного засобу, судна чи контейнера.


Яйця інкубаційні (Инкубационное яйцо ru, Hatching eggs en, Œufs à couver fr, Huevos para incubar es)
означає запліднені яйця птахів, придатні для інкубації та висиджування.