Loading…
 

Список МЕБ, ЄС та України хвороб, інфекції та інвазій обов’язкових для повідомлення

Враховуючи розмаїття синонімічних назв хвороб в підручниках, статтях і на просторах інтернету та здебільшого некоректний їх онлайн переклад з інших мов, пропонується впорядкувати назви хвороб, інфекцій та інвазій виклавши їх українською у наступній послідовності: починаючи із відповіді: Що це? (тобто, найменування об’єкта, явища, події - назва «іменник»), далі – це хвороба чи синдром кого? (вид тварини чи статево-вікової групи, системи чи органу в організмі - «іменник»), далі – характеристики контагіозності збудника цієї хвороби чи гостроти перебігу, тобто Яка? Який? (тип збудника, контагіозність, гострота перебігу,– «прикметник») та уточнення особливості хвороби чи патологічного процесу в організмі? (вигляд, колір, характер патології, походження чи місцевість – «прикметник»).
Наприклад:
Що? Анемія (недокрів’я) Кого? коней Яка? інфекційна тобто, Анемія (недокрів’я) коней інфекційна – в дужках (уточнення), далі – синонімічні назви та абревіатури: інфекційна анемія коней, ІНАН
Що? Дерматит Який? заразний Уточнення? вузликовий

Детальний опис кожної хвороби із цього переліку - за посиланням.

Список МЕБ на 2020 рік включає 117 хвороб тварин, інфекцій та інвазій

Хвороби, інфекції та інвазії кількох видів тварин [uk], Болезни, инфекции и инфестации нескольких видов животных [ru], Multiple species diseases, infections and infestations [en], Maladies, infections et infestations communes à plusieurs espèces [fr], Enfermedades, infecciones e infestaciones comunes a varias especies [es]

 1. Альвеококоз (Echinococcus multilocularis) [uk]’’, Инфекция Echinococcus multilocularis [ru], Infection with Echinococcus multilocularis [en], Infection à Echinococcus multilocularis [fr], Infección por Echinococcus multilocularis [es]’’
 2. Бруцельоз (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis) [uk], Инфекция Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis [ru], Infection with Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis [en], Infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis [fr], Infección por Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis [es]
 3. Гідроперикардит [uk], Гидроперикардит [ru], Heartwater [en], Cowdriose [fr], Cowdriosis [es]
 4. Енцефаліт японський [uk], Японский энцефалит [ru], Japanese encephalitis [en], Encéphalite japonaise [fr], Encefalitis japonesa [es]
 5. Енцефаломієліт коней інфекційний (Східний) [uk], Восточный инфекционный энцефаломиелит лошадей [ru], Equine encephalomyelitis (Eastern) [en], Encéphalomyélite équine (de l’Est) [fr], Encefalomielitis equina (del Este) [es]
 6. Ехінококоз (Echinococcus granulosus) [uk], Инфекция Echinococcus granulosus [ru], Infection with Echinococcus granulosus [en], Infection à Echinococcus granulosus [fr], Infección por Echinococcus granulosus [es]
 7. Кохліоміаз (Cochliomyia hominivorax) [uk], Поражение личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax [ru], New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) [en], Myiase à Cochliomyia hominivorax [fr], Miasis por Cochliomyia hominivorax [es]
 8. Лихоманка геморагічна Конго-кримська [uk], Крымская геморрагическая лихорадка [ru], Crimean Congo haemorrhagic fever [en], Fièvre hémorragique de Crimée-Congo [fr], Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo [es]
 9. Лихоманка долини Ріфт [uk], Инфекция вирусом лихорадки долины Рифт [ru], Infection with Rift Valley fever virus [en], Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift [fr], Infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift [es]
 10. Лихоманка Західно-Нільська [uk], Западнонильская лихорадка [ru], West Nile fever [en], Fièvre de West Nile [fr], Fiebre del Nilo Occidental [es]
 11. Лихоманка Ку [uk], Лихорадка Ку [ru], Q fever [en], Fièvre Q [fr], Fiebre Q [es]
 12. Лихоманка овець катаральна [uk], Блютанг [ru], Infection with bluetongue virus [en], Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine [fr], Infección por el virus de la lengua azul [es]
 13. Паратуберкульоз [uk], Паратуберкулёз [ru], Paratuberculosis [en], Paratuberculose [fr], Paratuberculosis [es]
 14. Сибірка [uk], Сибирская язва [ru], Anthrax [en], Fièvre charbonneuse [fr], Carbunco bacteridiano [es]
 15. Сказ [uk], Инфекция вирусом бешенства [ru], Infection with rabies virus [en], Infection par le virus de la rage [fr], Infección por el virus de la rabia [es]
 16. Сурра (Trypanosoma evansi) [uk], Сурра (Trypanosoma evansi) [ru], Surra (Trypanosoma evansi) [en], Surra (Trypanosoma evansi) [fr], Surra (Trypanosoma evansi) [es]
 17. Трихінельоз (Trichinella spp.) [uk], Инфекция Trichinella spp. [ru], Infection with Trichinella spp. [en], Infection à Trichinella spp. [fr], Infección por Trichinella spp. [es]
 18. Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) [uk], Инфекция комплексом Mycobacterium tuberculosis [ru], Infection with Mycobacterium tuberculosis complex [en], Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [fr], Infección por el complejo Mycobacteirum tuberculosis [es]
 19. Туляремія [uk], Туляремия [ru], Tularemia [en], Tularémie [fr], Tularemia [es]
 20. Хвороба Ауєскі [uk], Инфекция вирусом болезни Ауески [ru], Infection with Aujeszky’s disease virus [en], Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky [fr], Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky [es]
 21. Хвороба геморагічна епізоотична [uk], Инфекция вирусом геморрагической эпизоотической болезни [ru], Infection with epizootic haemorrhagic disease virus [en], Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique [fr], Infección por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica [es]
 22. Хрізоміаз (Chrysomya bezziana) [uk], Поражение личинками мясной мухи Chrysomya bezziana [ru], Old world screwworm (Chrysomya bezziana) [en], Myiase à Chrysomya bezziana [fr], Miasis por Chrysomya bezziana [es]
 23. Чума великої рогатої худоби [uk], Чума крупного рогатого скота [ru], Infection with rinderpest virus [en], Infection par le virus de la peste bovine [fr], Infección por el virus de la peste bovina [es]
 24. Ящур [uk], Инфекция ящурный вирусом [ru], Infection with foot and mouth disease virus [en], Infection par le virus de la fièvre aphteuse [fr], Infección por el virus de la fiebre aftosa [es]


Хвороби та інфекції великої рогатої худоби [uk], Болезни и инфекции крупного рогатого скота [ru], Cattle diseases and infections [en], Maladies et infections des bovins [fr], Enfermedades e infecciones de los bovinos [es]

 1. Анаплазмоз великої рогатої худоби [uk], Анаплазмоз крупного рогатого скота [ru], Bovine anaplasmosis [en], Anaplasmose bovine [fr], Anaplasmosis bovina [es]
 2. Бабезіоз великої рогатої худоби [uk], Бабезиоз крупного рогатого скота [ru], Bovine babesiosis [en], Babésiose bovine [fr], Babesiosis bovina [es]
 3. Дерматит заразний вузликовий [uk], Инфекция вирусом нодулярного дерматита [ru], Infection with lumpy skin disease virus [en], Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse [fr], Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa [es]
 4. Діарея великої рогатої худоби вірусна [uk], Вирусная диарея крупного рогатого скота [ru], Bovine viral diarrhoea [en], Diarrhée virale bovine [fr], Diarrea viral bovina [es]
 5. Енцефалопатія великої рогатої худоби губкоподібна [uk], Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота [ru], Bovine spongiform encephalopathy [en], Encéphalopathie spongiforme bovine [fr], Encefalopatía espongiforme bovina [es]
 6. Кампілобактеріоз великої рогатої худоби [uk], Кампилобактериоз крупного рогатого скота [ru], Bovine genital campylobacteriosis [en], Campylobactériose génitale bovine [fr], Campilobacteriosis genital bovina [es]
 7. Лейкоз великої рогатої худоби ензоотичний [uk], Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота [ru], Enzootic bovine leukosis [en], Leucose bovine enzootique [fr], Leucosis bovina enzoótica [es]
 8. Плевропневмонія великої рогатої худоби контагіозна (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC) [uk], Инфекция Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC [ru], Infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (contagious bovine pleuropneumonia) [en], Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Péripneumonie contagieuse bovine) [fr], Infección por Mycoplasmamycoides subsp. mycoides SC (Perineumonía contagiosa bovina) [es]
 9. Ринотрахеїт інфекційний - вульвовагініт пустульозний [uk], Инфекция вирусом инфекционного ринотрахеита - инфекционного вульвовагинита [ru], Infectious bovine rhinotracheitis - infectious pustular vulvovaginitis [en], Rhinotrachéite infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse [fr], Rinotraqueítis infecciosa bovina - vulvovaginitis pustular infecciosa [es]
 10. Септицемія геморагічна [uk], Геморрагическая септицемия [ru], Haemorrhagic septicaemia [en], Septicémie hémorragique [fr], Septicemia hemorrágica [es]
 11. Тейлеріоз [uk], Тейлериоз [ru], Theileriosis [en], Theilériose [fr], Teileriosis [es]
 12. Трипаносомоз (переносник муха це-це) [uk], Трипаносомоз (передаваемый мухой це-це) [ru], Trypanosomosis (tsetse-transmitted) [en], Trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé) [fr], Tripanosomosis (transmitida por la mosca tsetsé) [es]
 13. Трихомоноз [uk], Трихомоноз [ru], Trichomonosis [en], Trichomonose [fr], Tricomonosis [es]


Хвороби та інфекції овець і кіз [uk], Болезни и инфекции овец и коз [ru], Sheep and goat diseases and infections [en], Maladies et infections des ovins et des caprins [fr], Enfermedades e infecciones de los ovinos - caprinos [es]’’

 1. Агалактія контагіозна [uk], Инфекционная агалактия овец и коз [ru], Contagious agalactia [en], Agalaxie contagieuse [fr], Agalaxia contagiosa [es]’’
 2. Артрит - енцефаліт кіз [uk], Артрит - энцефалит коз [ru], Caprine arthritis - encephalitis [en], Arthrite - encéphalite caprine [fr], Artritis - encefalitis caprina [es]
 3. Бруцельоз овець (Brucella ovis) [uk], Эпидидимит овец (Brucella ovis) [ru], Ovine epididymitis (Brucella ovis) [en], Épididymite ovine (Brucella ovis) [fr], Epididimitis ovina (Brucella ovis) [es]
 4. Віспа овець і кіз [uk], Оспа овец и коз [ru], Sheep pox and goat pox [en], Clavelée et variole caprine [fr], Viruela ovina y viruela caprina [es]
 5. Маєді-Вісна [uk], Меди-висна [ru], Maedi-visna [en], Maedi-visna [fr], Maedi-visna [es]
 6. Плевропневмонія кіз контагіозна [uk], Инфекционная плевропневмония коз [ru], Contagious caprine pleuropneumonia [en], Pleuropneumonie contagieuse caprine [fr], Pleuroneumonía contagiosa caprina [es]
 7. Сальмонельоз (S. abortus ovis) [uk], Сальмонеллез (S. abortusovis) [ru], Salmonellosis (S. abortusovis) [en], Salmonellose (S. abortusovis) [fr], Salmonelosis (S. abortusovis) [es]
 8. Скрепі (почесуха овець) [uk], Скрепи (почесуха овец) [ru], Scrapie [en], Tremblante [fr], Prurigo lumbar [es]
 9. Хвороба овець і кіз Найробіанських [uk], Болезнь Найроби овец и коз (Африканский гастроэнтерит) [ru], Nairobi sheep disease [en], Maladie de Nairobi [fr], Enfermedad de Nairobi [es]
 10. Хламідіоз овець (Chlamydia abortus) [uk], Инфекция Chlamydia abortus (энзоотический аборт овец или хламидиоз овец) [ru], Infection with Chlamydia abortus (Enzootic abortion of ewes ovine chlamydiosis) [en], Infection à Chlamydia abortus (Avortement enzootique des brebis ou chlamydiose ovine) [fr], Infección por Chlamydia abortus (Aborto enzoótico de las ovejas o clamidiosis ovina) [es]Аборт овець ензоотичний.
 11. Чума жуйних дрібних [uk], Инфекция вирусом чумы мелких жвачных [ru], Infection with peste des petits ruminants virus [en], Infection par le virus de la peste des petits ruminants [fr], Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes [es]


Хвороби та інфекції непарнокопитних (коней) [uk], Болезни и инфекции непарнокопытных [ru], Equine diseases and infections [en], Maladies et infections des équidés [fr], Enfermedades e infecciones de los équidos [es]

 1. Анемія коней інфекційна [uk], Инфекционная анемия (малокровие) лошадей [ru], Equine infectious anaemia [en], Anémie infectieuse des équidés [fr], Anemia infecciosa equina [es]
 2. Артеріїт коней вірусний [uk], Инфекция вирусом артериита лошадей [ru], Infection with equine arteritis virus [en], Infection par le virus de l’artérite équine [fr], Infección por el virus de la arteritis equina [es]
 3. Грип коней [uk], Грипп лошадей [ru], Equine influenza [en], Grippe équine [fr], Gripe equina [es]
 4. Енцефаломієліт коней Венесуельський [uk], Венесуэльский энцефаломиелит лошадей [ru], Venezuelan equine encephalomyelitis [en], Encéphalomyélite équine vénézuélienne [fr], Encefalomielitis equina venezolana [es]
 5. Енцефаломієліт коней інфекційний (Західний) [uk], Западный инфекционный энцефаломиелит лошадей [ru], Equine encephalomyelitis (Western) [en], Encéphalomyélite équine de l’Ouest [fr], Encefalomielitis equina (del Oeste) [es]
 6. Інфекція коней герпесвірусна типу 1 (EHV-1) [uk], Инфекция герпесвирусом лошадей типа 1 (EHV-1) [ru], Infection with equid herpesvirus-1 (EHV-1) [en], Infection par l’herpesvirus équin 1 (EHV-1) [fr], Infección por el herpesvirus equino 1 (HVE-1) [es]
 7. Метрит коней контагіозний [uk], Инфекционный метрит лошадей [ru], Contagious equine metritis [en], Métrite contagieuse équine [fr], Metritis contagiosa equina [es]
 8. Піроплазмоз коней [uk], Пироплазмоз лошадей [ru], Equine piroplasmosis [en], Piroplasmose équine [fr], Piroplasmosis equina [es]
 9. Сап [uk], Сап [ru], Infection with Burkholderia mallei (Glanders) [en], Infection à Burkholderia mallei (Morve) [fr], Infecciónn por Burkholderia mallei (muermo) [es]
 10. Хвороба парувальна [uk], Случная болезнь [ru], Dourine [en], Dourine [fr], Durina [es]
 11. Чума коней Африканська [uk], Инфекция вирусом чумы лошадей [ru], Infection with African horse sickness virus [en], Infection par le virus de la peste équine [fr], Infección por el virus de la peste equina [es]


Хвороби та інфекції свиней [uk], Болезни и инфекции свиней [ru], Swine diseases and infections [en], Maladies et infections des suidés [fr], Enfermedades e infecciones de los suidos [es]

 1. Гастроентерит трансмісивний [uk], Трансмиссивный гастроэнтерит [ru], Transmissible gastroenteritis [en], Gastro-entérite transmissible [fr], Gastroenteritis transmisible [es]
 2. Енцефаліт вірусний (Ніпах) [uk], Вирусный энцефалит Нипах [ru], Nipah virus encephalitis [en], Encéphalite à virus Nipah [fr], Encefalomielitis por virus Nipah [es]
 3. Синдром свиней репродуктивно-респіраторний [uk], Инфекция вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней [ru], Infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus [en], Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc [fr], Infección por el virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino [es]
 4. Цистицеркоз свиней (Taenia solium) [uk], Инфекция Taenia solium (цистицеркоз свиней) [ru], Infection with Taenia solium (Porcine cysticercosis) [en], Infection à Taenia solium (cysticercose porcine) [fr], Infección por Taenia solium (cisticercosis porcina) [es]
 5. Чума свиней Африканська [uk], Инфекция вирусом Африканской чумы свиней [ru], Infection with African swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine africaine [fr], Infección por el virus de la peste porcina africana [es]
 6. Чума свиней класична [uk], Инфекция вирусом классической чумы свиней [ru], Infection with classical swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine classique [fr], Infección por el virus de la peste porcina clásica [es]


Хвороби та інфекції птахів [uk], Болезни и инфекции птиц [ru], Avian diseases and infections [en], Maladies et infections des oiseaux [fr], Enfermedades e infecciones de las aves [es]

 1. Бронхіт птахів інфекційний [uk], Инфекционный бронхит птиц [ru], Avian infectious bronchitis [en], Bronchite infectieuse aviaire [fr], Bronquitis infecciosa aviar [es]
 2. Бурсит інфекційний [uk], Инфекционный бурсит (болезнь Гамборо) [ru], Infectious bursal disease (Gumboro disease) [en], Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) [fr], Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) [es]
 3. Гепатит качок вірусний [uk], Вирусный гепатит уток [ru], Duck virus hepatitis [en], Hépatite virale du canard [fr], Hepatitis viral del pato [es]
 4. Грип птахів [uk], [ru], Infection with avian influenza viruses [en], Infection par les virus de l’influenza aviaire [fr], Infección por el virus de influenza aviar [es]
 5. Грип птахів диких, високопатогенний типу А, крім домашніх птахів [uk], Инфекция вирусами гриппа типа А высокой патогенности у птицы, кроме домашней птицы, в том числе дикой [ru], Infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds [en], Infection par les virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris [fr], Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patógenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres [es]
 6. Ларинготрахеїт птахів інфекційний [uk], Инфекционный ларинготрахеит птиц [ru], Avian infectious laryngotracheitis [en], Laryngotrachéite infectieuse aviaire [fr], Laringotraqueítis infecciosa aviar [es]
 7. Мікоплазмоз респіраторний (M. gallisepticum) [uk], Респираторный микоплазмоз (M. gallisepticum) [ru], Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) [en], Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum) [fr], Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum) [es]
 8. Пулороз птахів [uk], Пуллороз птиц [ru], Pullorum disease [en], Pullorose [fr], Pulorosis [es]
 9. Ринотрахеїт індиків [uk], Ринотрахеит индейки [ru], Turkey rhinotracheitis [en], Rhinotrachéite de la dinde [fr], Rinotraqueítis del pavo [es]
 10. Синовіт інфекційний (M. synoviae) [uk], Инфекционный синовит (M. synoviae) [ru], Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae) [en], Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma synoviae) [fr], Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae) [es]
 11. Тиф птахів [uk], Тиф птиц [ru], Fowl typhoid [en], Typhose aviaire [fr], Tifosis aviar [es]
 12. Хвороба Ньюкаслська [uk], Инфекция вирусом болезни Ньюкасла [ru], Infection with Newcastle disease virus [en], Infection par le virus de la maladie de Newcastle [fr], Infección por el virus de enfermedad de Newcastle [es]
 13. Хламідіоз птахів [uk], Хламидиоз птиц [ru], Avian chlamydiosis [en], Chlamydiose aviaire [fr], Clamidiosis aviar [es]


Хвороби та інфекції зайцеподібних [uk], Болезни и инфекции кроликов [ru], Lagomorph diseases and infections [en], Maladies et infections des lagomorphes [fr], Enfermedades e infecciones de los lagomorfos [es]

 1. Міксоматоз [uk], Миксоматоз [ru], Myxomatosis [en], Myxomatose [fr], Mixomatosis [es]
 2. Хвороба кролів вірусна геморагічна [uk], Вирусная геморрагическая болезнь кроликов [ru], Rabbit haemorrhagic disease [en], Maladie hémorragique du lapin [fr], Enfermedad hemorrágica del conejo [es]


Хвороби бджіл, інфекції та інвазії [uk], Болезни, инфекции и инфестации пчёл [ru], Bee diseases, infections and infestations [en], Maladies, infections et infestations des abeilles [fr], Enfermedades, infecciones e infestaciones de las abejas [es]

 1. Акарапідоз (Acarapis woodi) [uk], Инфестация медоносных пчёл Acarapis woodi [ru], Infestation of honey bees with Acarapis woodi [en], Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi [fr], Infestación de las abejas melíferas por Acarapis woodi [es]
 2. Варроатоз (Varroa spp.) [uk], Инфестация медоносных пчёл Varroa spp. (Варрооз) [ru], Infestation of honey bees with Varroa spp. (Varroosis) [en], Infestation des abeilles mellifères par Varroa spp. (varroose) [fr], Infestación de las abejas melíferas por Varroa spp. (Varroosis) [es]
 3. Гнилець бджіл Американський (Paenibacillus larvae) [uk], Инфекция медоносных пчёл Paenibacillus larvae (американский гнилец) [ru], Infection of honey bees with Paenibacillus larvae (American foulbrood) [en], Infection des abeilles mellifères à Paenibacillus larvae (Loque américaine) [fr], Infección de las abejas melíferas por Paenibacillus larvae (Loque americana) [es]
 4. Гнилець бджіл Європейський (Melissococcus plutonius) [uk], Инфекция медоносных пчёл Melissococcus plutonius (европейский гнилец) [ru], Infection of honey bees with Melissococcus plutonius (European foulbrood) [en], Infection des abeilles mellifères à Melissococcus plutonius (Loque européenne) [fr], Infección de las abejas melíferas por Melissococcus plutonius (Loque europea) [es]
 5. Інвазія бджіл медоносних жуком вуликовим малим (Aethina tumida)[uk], Инфестация медоносных пчёл Aethina tumida (малый ульевой жук) [ru], Infestation with Aethina tumida (Small hive beetle) [en], Infestation par Aethina tumida (Le petit coléoptère des ruches) [fr], Infestación por Aethina tumida (Escarabajo de las colmenas) [es]
 6. Тропілелапсоз (Tropilaelaps spp.) [uk], Инфестация медоносных пчёл Tropilaelaps spp. [ru], Infestation of honey bees with Tropilaelaps spp. [en], Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp. [fr], Infestación de las abejas melíferas por Tropilaelaps spp. [es]


Інші хвороби та інфекції [uk], Прочие болезни и инфекции [ru], Other diseases and infections [en], Autres maladies et infections [fr], Otras enfermedades e infecciones [es]

 1. Віспа верблюдів [uk], Верблюжья оспа [ru], Camelpox [en], Variole du chameau [fr], Viruela del camello [es]
 2. Лейшманіоз [uk], Лейшманиоз [ru], Leishmaniosis [en], Leishmaniose [fr], Leishmaniosis [es]


Хвороби риб [uk], Болезни рыб [ru], Fish diseases [en], Maladies des poissons [fr], Enfermedades de los peces [es]

 1. Альфавіроз лососевих [uk], [ru], Infection with salmonid alphavirus [en], Infection par l’alphavirus des salmonidés [fr], Infección por el alfavirus de los salmónidos [es]
 2. Анемія лосося інфекційна вірусна, варіант HPR та HPRO [uk], Инфекционная анемия лососевых (Anaemia infectiosa salmonidae, вариант HPR-удаленный или HPRO) [ru], Infection with HPR-deleted or HPRO infectious salmon anaemia virus [en], Infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon ou aux variants RHP0 de ce virus [fr], Infección por las variantes con supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia infecciosa del salmón [es]
 3. Віремія коропа весняна [uk], [ru], Infection with spring viraemia of carp virus [en], Infection par le virus de la virémie printanière de la carpe [fr], Infección por el virus de la viremia primaveral de la carpa [es]
 4. Герпесвіроз коропа [uk], [ru], Infection with koi herpesvirus [en], Infection par l’herpèsvirus de la carpe koi [fr], Infección por el herpesvirosis de la carpa koi [es]
 5. Гіродактильоз Gyrodactylus salaris [uk], [ru], Infection with Gyrodactylus salaris [en], Infection à Gyrodactylus salaris [fr], Infección por Gyrodactylus salaris [es]
 6. Іридовіроз ляща японського [uk], [ru], Infection with red sea bream iridovirus [en], Infection par l’Iridovirus de la daurade japonaise [fr], Infección por el Iridovirosis de la dorada japonesa [es]
 7. Некроз залози підшлункової інфекційний гемопоетичний [uk], Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых [ru], Infection with infectious haematopoietic necrosis [en], Infection par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse [fr], Infección por el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica [es]
 8. Некроз тканини гемопоетичної лососевих вірусний епізоотичний [uk], Инфекционный некроз гематопоэтической ткани лососевых [ru], Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus [en], Infection par le virus de la nécrose hématopoïétique épizootique [fr], Infección por el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa [es]
 9. Септицемія вірусна геморагічна [uk], [ru], Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus [en], Infection par le virus de la septicémie hémorragique virale [fr], Infección por el virus de la Septicemia hemorrágica viral [es]
 10. Синдром виразковий епізоотичний (Aphanomyces invadans) [uk], [ru], Infection with Aphanomyces invadans (epizootic ulcerative syndrome) [en], Infection à Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique) [fr], Infección por Aphanomyces invadans (Síndrome ulcerante epizoótico) [es]Зараження Aphanomyces invadans.


Хвороби молюсків [uk], Болезни молюсков [ru], Mollusc diseases [en], Maladies des mollusques [fr], Enfermedades de los moluscos [es]

 1. Герпесвіроз вушок морських [uk], [ru], Infection with abalone herpesvirus [en], Infection due à l’herpèsvirus de l’ormeau [fr], Infección por el herpesvirus del abalón [es]
 2. Бонаміоз (Bonamia exitiosa) [uk], [ru], Infection with Bonamia exitiosa [en], Infection à Bonamia exitiosa [fr], Infección por Bonamia exitiosa [es]
 3. Бонаміоз (Bonamia ostreae) [uk], [ru], Infection with Bonamia ostreae [en], Infection à Bonamia ostreae [fr], Infección por Bonamia ostreae [es]
 4. Зараження Marteilia refringens [uk], [ru], Infection with Marteilia refringens [en], Infection à Marteilia refringens [fr], Infección por Marteilia refringens [es]
 5. Зараження Perkinsus marinus [uk], [ru], Infection with Perkinsus marinus [en], Infection à Perkinsus marinus [fr], Infección por Perkinsus marinus [es]
 6. Зараження Perkinsus olseni [uk], [ru], Infection with Perkinsus olseni [en], Infection à Perkinsus olseni [fr], Infección por Perkinsus olseni [es]
 7. Зараження Xenohaliotis californiensis [uk], [ru], Infection with Xenohaliotis californiensis [en], Infection à Xenohaliotis californiensis [fr], Infección por Xenohaliotis californiensis [es]


Хвороби земноводних [uk], Болезни амфибий [ru], Amphibians [en], Maladies des amphibiens [fr], Enfermedades de los anfibios [es]

 1. Зараження Batrachochytrium dendrobatidis [uk], [ru], Infection with Batrachochytrium dendrobatidis [en], Infection à Batrachochytrium dendrobatidis [fr], Infección por Batrachochytrium dendrobatidis [es]
 2. Зараження Batrachochytrium salamandrivorans [uk], [ru], Infection with Batrachochytrium salamandrivorans [en], Infection à Batrachochytrium salamandrivorans [fr], Infección por Batrachochytrium salamandrivorans [es]
 3. Ранавірусні ураження [uk], [ru], Infection with Ranavirus species [en], Infection par les espèces du genre Ranavirus [fr], Infección por las especies de Ranavirus [es]


Хвороби ракоподібних [uk], Болезни ракообразных [ru], Crustacean diseases [en], Maladies des crustacés [fr], Enfermedades de crustáceos [es]

 1. Віроз жовто-головий, генотип 1 [uk], [ru], Infection with yellow head virus genotype 1 [en], Infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune [fr], Infección por el virus de la cabeza amarilla genotipo 1 [es]
 2. Гепатопанкреатит некротизуючий (Зараження Hepatobacter penaei) [uk], [ru], Infection with Hepatobacter penaei (necrotising hepatopancreatitis) [en], Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë [fr], Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda [es]
 3. Міонекроз вірусний [uk], [ru], Infection with infectious myonecrosis virus [en], Infection par le virus de la myonécrose infectieuse [fr], Infección por le virus de la mionecrosis infecciosa [es]
 4. Некроз вірусний підшкірний та гемопоетичний [uk], [ru], Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus [en], Infection par le virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse [fr], Infección por el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa [es]
 5. Некроз гепатопанкреатичний гострий [uk], [ru], Acute hepatopancreatic necrosis disease [en], Infection par Hepatobacter penaei (Hépatopancréatite nécrosante) [fr], Infección por Hepatobacter penaei (hepatopancreatitis necrotizante) [es]
 6. Синдром-віроз біло-плямистий [uk], [ru], Infection with white spot syndrome virus [en], Infection par le virus du syndrome des points blancs [fr], Infección por el virus del síndrome de las manchas blancas [es]
 7. Таура синдром-віроз [uk], [ru], Infection with Taura syndrome virus [en], Infection par le virus du syndrome de Taura [fr], Infecció por el virus del síndrome de Taura [es]
 8. Хвороба білого хвоста (Macrobrachium rosenbergii nodavirus) [uk], [ru], Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus (white tail disease) [en], Infection par le nodavirus de Macrobrachium rosenbergii (Maladie des queues blanches) [fr], Infección por el nodavirus Macrobrachium rosenbergii (enfermedad de la cola blanca) [es]
 9. Чума раків (Aphanomyces astaci) [uk], [ru], Infection with Aphanomyces astaci (crayfish plague) [en], Infection par Aphanomyces astaci (Peste de l’écrevisse) [fr], Infección por Aphanomyces astaci (plaga del cangrejo de río) [es]

Хвороби, про які повідомляють країни ЄС

 1. Грип птахів [uk], [ru], Infection with avian influenza viruses [en], Infection par les virus de l’influenza aviaire [fr], Infección por el virus de influenza aviar [es]
 2. Грип птахів диких, високопатогенний типу А, крім домашніх птахів [uk], Инфекция вирусами гриппа типа А высокой патогенности у птицы, кроме домашней птицы, в том числе дикой [ru], Infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds [en], Infection par les virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris [fr], Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patógenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres [es]
 3. Лихоманка овець катаральна [uk], Блютанг [ru], Infection with bluetongue virus [en], Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine [fr], Infección por el virus de la lengua azul [es]
 4. Хвороба Ньюкаслська [uk], Инфекция вирусом болезни Ньюкасла [ru], Infection with Newcastle disease virus [en], Infection par le virus de la maladie de Newcastle [fr], Infección por el virus de enfermedad de Newcastle [es]
 5. Чума коней Африканська [uk], Инфекция вирусом чумы лошадей [ru], Infection with African horse sickness virus [en], Infection par le virus de la peste équine [fr], Infección por el virus de la peste equina [es]
 6. Чума свиней Африканська [uk], Инфекция вирусом Африканской чумы свиней [ru], Infection with African swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine africaine [fr], Infección por el virus de la peste porcina africana [es]
 7. Чума свиней класична [uk], Инфекция вирусом классической чумы свиней [ru], Infection with classical swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine classique [fr], Infección por el virus de la peste porcina clásica [es]
 8. Ящур [uk], Инфекция ящурный вирусом [ru], Infection with foot and mouth disease virus [en], Infection par le virus de la fièvre aphteuse [fr], Infección por el virus de la fiebre aftosa [es]
Інші хвороби
 1. Діарея свиней епізоотична [uk], Эпизоотическая диарея свиней [ru], [en], [fr], [es]
 2. Хвороба Ауєскі [uk], Инфекция вирусом болезни Ауески [ru], nfection with Aujeszky’s disease virus [en], Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky [fr], Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky [es]
 3. Хвороба свиней везикулярна [uk], Везикулярная болезнь свиней [ru], [en], [fr], [es]
 4. Хвороба Шмальленберга [uk], Болезнь Шмалленберга [ru], [en], [fr], [es]
Загрозливі екзотичні хвороби
 1. Віспа овець і кіз [uk], Оспа овец и коз [ru], Sheep pox and goat pox [en], Clavelée et variole caprine [fr], Viruela ovina y viruela caprina [es]
 2. Дерматит заразний вузликовий [uk], Инфекция вирусом нодулярного дерматита [ru], Infection with lumpy skin disease virus [en], Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse [fr], Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa [es]
 3. Лихоманка долини Ріфт [uk], Инфекция вирусом лихорадки долины Рифт [ru], Infection with Rift Valley fever virus [en], Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift [fr], Infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift [es]
 4. Стоматит везикулярний [uk], Везикулярный стоматит [ru], [en], [fr], [es]
 5. Хвороба оленів епізоотична геморагічна [uk], Эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей [ru], [en], [fr], [es]
 6. Чума великої рогатої худоби [uk], Чума крупного рогатого скота [ru], Infection with rinderpest virus [en], Infection par le virus de la peste bovine [fr], Infección por el virus de la peste bovina [es]
 7. Чума жуйних дрібних [uk], Инфекция вирусом чумы мелких жвачных [ru], Infection with peste des petits ruminants virus [en], Infection par le virus de la peste des petits ruminants [fr], Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes [es]

Перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин в Україні

 1. Віспа овець і кіз [uk], Оспа овец и коз [ru], Sheep pox and goat pox [en], Clavelée et variole caprine [fr], Viruela ovina y viruela caprina [es]
 2. Грип птахів диких, високопатогенний типу А, крім домашніх птахів [uk], Инфекция вирусами гриппа типа А высокой патогенности у птицы, кроме домашней птицы, в том числе дикой [ru], Infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds [en], Infection par les virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris [fr], Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patógenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres [es]
 3. Лихоманка овець катаральна [uk], Блютанг [ru], Infection with bluetongue virus [en], Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine [fr], Infección por el virus de la lengua azul [es]
 4. Плевропневмонія великої рогатої худоби контагіозна (Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC) [uk], Инфекция Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC [ru], Infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (contagious bovine pleuropneumonia) [en], Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Péripneumonie contagieuse bovine) [fr], Infección por Mycoplasmamycoides subsp. mycoides SC (Perineumonía contagiosa bovina) [es]
 5. Сибірка [uk], Сибирская язва [ru], Anthrax [en], Fièvre charbonneuse [fr], Carbunco bacteridiano [es]
 6. Стоматит везикулярний [uk], Везикулярный стоматит [ru], [en], [fr], [es]
 7. Хвороба Ньюкаслська [uk], Инфекция вирусом болезни Ньюкасла [ru], Infection with Newcastle disease virus [en], Infection par le virus de la maladie de Newcastle [fr], Infección por el virus de enfermedad de Newcastle [es]
 8. Хвороба свиней везикулярна [uk], Везикулярная болезнь свиней [ru], [en], [fr], [es]
 9. Чума великої рогатої худоби [uk], Чума крупного рогатого скота [ru], Infection with rinderpest virus [en], Infection par le virus de la peste bovine [fr], Infección por el virus de la peste bovina [es]
 10. Чума жуйних дрібних [uk], Инфекция вирусом чумы мелких жвачных [ru], Infection with peste des petits ruminants virus [en], Infection par le virus de la peste des petits ruminants [fr], Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes [es]
 11. Чума свиней Африканська [uk], Инфекция вирусом Африканской чумы свиней [ru], Infection with African swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine africaine [fr], Infección por el virus de la peste porcina africana [es]
 12. Чума свиней класична [uk], Инфекция вирусом классической чумы свиней [ru], Infection with classical swine fever virus [en], Infection par le virus de la peste porcine classique [fr], Infección por el virus de la peste porcina clásica [es]
 13. Ящур [uk], Инфекция ящурный вирусом [ru], Infection with foot and mouth disease virus [en], Infection par le virus de la fièvre aphteuse [fr], Infección por el virus de la fiebre aftosa [es]


Оцінювання хвороб здійснюють за відповідними критеріями